Yaku Pérez: marketing verde, cavallo di Troia? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Yaku Pérez : Marketing vert, Cheval de Troie ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

YAKU PÉREZ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ, ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ; (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Yaku Pérez: ¿marketing verde, Caballo de Troya?

Cubainformación TV – Basado en un texto de Ben Norton - The Grayzone / Misión Verdad.- Carlos “Yaku” Pérez es presentado, en los medios, como la “nueva cara de la izquierda” ecologista e indígena en Ecuador, una alternativa a la “vieja izquierda” que representan Andrés Aruz y el expresidente Rafael Correa. ¿De verdad? Repasemos.

“Yaku” Pérez, en 2017, pidió el voto para el neoliberal Guillermo Lasso: prefiero “un banquero a una dictadura” como la de Rafael Correa, afirmaba entonces. En la campaña electoral de estas semanas, el derechista Lasso le correspondía diciendo que apoyaría a Pérez con tal de vencer “al correísmo”.

Curiosamente, el indígena “Yaku” Pérez no fue invitado a la investidura del presidente de Bolivia Luis Arce, a pesar de que este cuenta con el respaldo inequívoco de los movimientos indígenas de su país.

Lógico. Un año antes, Pérez se había unido al coro de la derecha sobre el supuesto “fraude” electoral de Evo Morales, apoyando de facto el golpe de estado que vino a continuación.

Igual que, años atrás, apoyó los golpes, intentos de golpe y estrategias de lawfare en Brasil -incluida la petición de cárcel para Lula y Dilma Rousseff-, en Argentina, en Nicaragua y en Venezuela.

Desde los centros de poder de Washington ven con desesperación la paulatina recomposición del cuadro progresista en los gobiernos de América Latina. De ahí su apuesta paralela, si fuera necesario, a cartas nominalmente progresistas. Funcionales Caballos de Troya al servicio de sus intereses de dominación.

 

Yaku Pérez: marketing verde, cavallo di Troia?

Traduzione: Francesco Monterisi

Carlos "Yaku" Pérez è presentato, nei media, come il "nuovo volto della sinistra" ecologista ed indigena in Ecuador, un'alternativa alla "vecchia sinistra" rappresentata da Andrés Aruz e dall'ex presidente Rafael Correa. Veramente? Rivediamo.

"Yaku" Pérez, nel 2017, ha chiesto il voto per il neoliberale Guillermo Lasso: preferisco "un banchiere ad una dittatura" come quella di Rafael Correa, affermava all'epoca. Nella campagna elettorale di queste settimane, l’uomo di destra Lasso corrispondeva dicendo che avrebbe sostenuto Pérez per sconfiggere il "correísmo".

Curiosamente, l'indigeno "Yaku" Pérez non è stato invitato all'investitura del presidente boliviano Luis Arce, nonostante questi abbia il sostegno inequivocabile dei movimenti indigeni del suo paese.

Logico. Un anno prima, Pérez si era unito al coro della destra sulla presunta “frode” elettorale di Evo Morales, sostenendo di fatto il colpo di stato che è seguito.

Proprio come, anni addietro, ha sostenuto i colpi di stato, tentativi di colpo di stato e strategie lawfare in Brasile -inclusa la richiesta di carcere per Lula e DilmaRousseff- in Argentina, Nicaragua e Venezuela.

Dai centri di potere di Washington vedono con disperazione la graduale ricomposizione del quadro progressista nei governi dell'America Latina. Da qui la sua scommessa parallela, se fosse necessario, su carte nominalmente progressiste. Funzionali cavalli di Troia al servizio dei loro interessi di dominio.

 

Yaku Pérez : Marketing vert, Cheval de Troie ?

Traduction : Rose-Marie LOU

Cubainformacion TV - Basé sur un texte de Ben Norton - The Grayzone / Mission Vérité.- Carlos "Yaku" Pérez est présenté, dans les médias, comme le "nouveau visage de la gauche" écologiste et indigène en Equateur, une alternative à la "vieille gauche" que représentent Andrés Aruz et l’ancien président Rafael Correa. Vraiment ? Regardons ça de plus près.

"Yaku" Pérez, en 2017, a appelé à voter pour le néolibéral Guillermo Lasso : je préfère "un banquier à une dictature" comme celle de Rafael Correa, affirmait-il alors. Au cours de la campagne électorale de ces dernières semaines, Lasso, de droite, lui a rendu la pareille en disant qu’il soutiendrait Perez afin de vaincre "le correisme".

Curieusement, l’indigène "Yaku" Pérez n’a pas été invité à l’investiture du président bolivien Luis Arce, malgré le soutien sans équivoque des mouvements indigènes de son pays.

Logique. Un an plus tôt, Pérez avait rejoint le chœur de la droite sur la prétendue "fraude" électorale d’Evo Morales, soutenant de facto le coup d’État qui en suivit.

Tout comme il y a quelques années, il a soutenu les coups d’État, les tentatives de coup d’État et les stratégies de guerre juridique au Brésil, y compris la demande d’emprisonnementde Lula et DilmaRousseff, en Argentine, au Nicaragua et au Venezuela.

Depuis les centres de pouvoir de Washington on voit avec désespoir la recomposition progressive du bord progressiste dans les gouvernements d’Amérique latine. D’où son pari parallèlement, si nécessaire, sur des cartes aux noms progressistes. Des chevaux de Troie fonctionnels au service de leurs intérêts de domination.

 

YAKU PÉREZ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ, ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ;

Red Solid@ria Griega

O ΚΑΡΛΟΣ “YAKU” ΠΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΜΜΕ ΩΣ ΤΟ «ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»,  ΣΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ, ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΣ ΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛ ΚΟΡΕΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ; ΑΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ.

ΑΦΟΥ Ο «YAKU» ΠΕΡΕΣ ΤΟ 2017 ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΦΙΛΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΛΑΣΟ: ΠΡΟΤΙΜΩ «ΕΝΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΑΠΌ  ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΑΝ ΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛ ΚΟΡΕΑ». ΔΗΛΩΣΕ ΤΟΤΕ. ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, Ο ΔΕΞΙΟΣ ΛΑΣΟ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΟΝ ΠΕΡΕΣ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ «Ο ΚΟΡΕΙΣΜΟΣ».

ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ, Ο ΙΘΑΓΕΝΗΣ «YAKU” ΠΕΡΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΚEΚΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΊΑ ΤΟΥ ΒΟΛΙΒΙΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΥΙΣ ΑΡΣΕ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ.

ΛΟΓΙΚΟ.ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ, Ο ΠΕΡΕΣ ΕΙΧΕ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ «ΝΟΘΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΒΟ ΜΟΡΑΛΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ  ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ.

ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ,ΤΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ «LAWFARE» ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ, -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΤΙΛΜΑ ΡΟΥΣΕΦ-, ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΣΤΗ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ.

ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ, ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ.

 

Edición: Ane Lópes. Presentación: Lázaro Oramas. Edición gráfica: Esther Jávega. Redacción: José Manzaneda.

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion

Especiales
Cuba: avrà giustizia alla fine del tunnel (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Cuba : Au bout du tunnel il y aura la justice (Version fran...
Blocco equivale a emigrazione: 50 specialisti contro Bob Menéndez (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso)....
Medicine a Cuba e il tradimento di Ivan Duque (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Les médicaments à Cuba et la trahison d’Ivan Du...
Lo último
La Columna
No olviden esta gesta
Gerardo Moyá Noguera*.- Mañana día 30 de noviembre hará 67 años de la estirpe heroica concretamente el amanecer de dicho día. en Santiago de Cuba se vistió toda de verde olivo con su invicto comandante...
La Revista