Raúl Castro ha promesso ... e mantenuto (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Raúl Castro avait promis... et a tenu parole (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ: «ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Raúl Castro prometió… y cumplió

Cubainformación TV – Basado en un texto de Marc Vandepitte – Rebelión.- Hasta la grave enfermedad de Fidel Castro en 2006, Raúl Castro cumplió en Cuba un papel de organizador discreto. Complemento excepcional del liderazgo telúrico de un estratega carismático como Fidel.

Al triunfo de la Revolución, Raúl organizó las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuya fuerza aérea, tropas blindadas y unidades de defensa aérea estaban ya, en la década de los 70, entre las mejores de América Latina.

Con los años, y con Vietnam como escuela, conformó un ejército popular capaz de movilizar, en horas, a millones de personas, y de convertirse en un avispero para el invasor.

En 2006, Raúl Castro asumió el liderazgo político del país e impulsó una transformación económica integral, tras una consulta masiva con toda la población. Ya desde los años 90, las Fuerzas Armadas habían sido el laboratorio de las nuevas formas de gestión empresarial, principalmente en el turismo.

Restableció las relaciones con EEUU, renegoció la deuda externa, facilitó el diálogo de paz para Colombia, impulsó la CELAC…

Pero el “respiro” para Cuba duró poco: vino el bombardeo de sanciones de Donald Trump, el bloqueo total a Venezuela, principal socio comercial, y la pandemia, que ha provocado un duro desabastecimiento en la Isla.

En este escenario, tal como dejó la presidencia en 2018, en 2021 Raúl Castro ha cedido el liderazgo en el Partido Comunista.

Ignacio Ramonet dice que Raúl tuvo el coraje no solo de prometer ambos relevos. Sino sobre todo… de cumplirlos.

 

Raúl Castro ha promesso ... e mantenuto

Traduzione Francesco Monterisi

Fino alla grave malattia di Fidel Castro nel 2006, Raúl Castro ha svolto, a Cuba,un ruolo di organizzatore discreto. Eccezionale complemento alla leadership tellurica di uno stratega carismatico come Fidel.

Al trionfo della Rivoluzione, Raúlha organizzato le Forze Armate Rivoluzionarie, la cui forza aerea, truppe corazzate e unità di difesa aerea erano già, negli anni '70, tra le migliori dell'America Latina.

Negli anni, e con il Vietnam come scuola, ha formato un esercito popolare capace di mobilitare, in ore, milioni di persone e di convertirsi in un vespaio per l'invasore.

Nel 2006, Raúl Castro ha assunto la guida politica del paese ed ha promosso una trasformazione economica globale, dopo una massiccia consultazione con l'intera popolazione. Dagli anni '90 le Forze Armate sono state il laboratorio di nuove forme di gestione aziendale, principalmente nel turismo.

Ha ristabilito le relazioni con gli USA, rinegoziato il debito estero, agevolato il dialogo di pace per la Colombia, promosso la CELAC ...

Ma la "tregua" per Cuba è stata di breve durata: è venuto il bombardamento di sanzioni di Donald Trump, il blocco totale del Venezuela, principale partner commerciale, e la pandemia, che ha causato una grave carenza di rifornimenti sull'isola.

In questo scenario, come quando ha lasciato la presidenza nel 2018, nel 2021 Raúl Castro ha ceduto la direzione nel Partito Comunista.

Ignacio Ramonet dice che Raúl ha avuto il coraggio non solo di promettere entrambe le sostituzioni. Ma soprattutto ... direalizzarle.

 

Raúl Castro avait promis... et a tenu parole

Cubainformación TV - D’après un texte de Marc Vandepitte - Rébellion.

Traduction : Rose-Marie LOU

Jusqu’à la grave maladie de Fidel Castro en 2006, Raúl Castro avait joué à Cuba un rôle d’organisateur discret. Complément exceptionnel du leadership tellurique d’un stratège charismatique comme Fidel.

Au triomphe de la Révolution, Raul organisa les Forces Armées Révolutionnaires, dont les forces aériennes, les troupes blindées et les unités de défense aérienne étaient déjà, dans les années 70, parmi les meilleures d’Amérique latine.

Au fil des ans, et avec le Vietnam comme école, il forma une armée populaire capable de mobiliser, en quelques heures, des millions de personnes, et de se transformer en nid de guêpes pour l’envahisseur.

En 2006, Raúl Castro assuma la direction politique du pays et impulsa une transformation économique intégrale, après une consultation massive de toute la population. Dès les années 90, les forces armées avaient été le laboratoire de nouvelles formes de gestion des entreprises, principalement pour le tourisme.

Il rétablit les relations avec les États-Unis, renégocia la dette extérieure, facilita le dialogue de paix pour la Colombie, impulsa la CELAC...

Mais le "répit" pour Cuba ne dura pas longtemps : arriva le bombardement des sanctions de Donald Trump, le blocus total du Venezuela, principal partenaire commercial, et la pandémie qui a provoqué une grave pénurie sur l’île.

Dans ce scénario, comme il avait quitté la présidence en 2018, en 2021, Raul Castro a cédé la direction du Parti communiste.

Ignacio Ramonet dit que Raul a eu le courage non seulement de promettre les deux passages de relais. Mais surtout... de les accomplir.

 

ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ: «ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ»

CubainformaciónTV Με βάση το άρθρο του MarcVandepitteRebelión.-, ΕΛΛΗΝΙΚΟΊ ΥΠΟΤΙΛΟΙ La Red Solid@riaGriega -ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟ 2006, Ο ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΑΙΞΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΕΝΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ. ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΙΑΣΠΡΟΣΓΕΙΩΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ,ΜΙΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ.

ΣΤΟ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Ο ΡΑΟΥΛ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΤΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΗΤΑΝ ΗΔΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΕΤΙΑ ΤΟΥ 70, ΑΠΟ ΤΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑΝ ΛΑΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΣΕ ΩΡΕΣ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΕ=ΝΕΙ ΜΙΑ ΣΦΗΓΚΟΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.

Το 2006 Ο ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΖΗΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΙΑ ΤΟΥ 90, ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΒ=Ν ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΑΠΟΚΑΤΕΣΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ. ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΤΙΝΙΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΤΗΝ CELAC.

AΛΛΑ ¨Η ΑΝΑΠΑΥΛΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΗΤΑΝ ΒΡΑΧΥΒΙΑ. Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΚΥΡΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΡΑΜΠ, Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΣΟΥΈΛΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ, ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟ 2018, ΤΟ 2021 Ο ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Ο ΙΓΝΑΣΙΟ ΡΑΜΟΝΕ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΑΡΡΌΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.

 

Edición gráfica y de video: Ane Lopes. Presentación: Lázaro Oramas. Redacción: José Manzaneda.

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion

Especiales
La mafia cubano-americana piega Netflix? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La mafia cubano-américaine fait-elle plier Netflix ? (Version fra...
Guerra degli USA contro le mipymes cubane (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La guerre des USA contre les PME cubaines (Version française: Ap...
Vuole Biden ridurre l’emigrazione cubana, come fece Obama? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Biden veut-il réduire l’émig...
Lo último
La Columna
La Revista