«El bloqueig continua llastrant l'economia del país del Carib, afectant totes les esferes de la societat cubana, provocant una crisi agreujada després de la pandèmia de la COVID-19.»


Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba: Bruselas, 16 y 17 de noviembre de 2023 (Todas las informaciones y materiales)

David Rodríguez Fernández

diarilaveu

L’exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza i l’exrelator del Consell de Drets Humans de Nacions Unides Alfred de Zayas són dues de les personalitats que donen suport a la celebració, els dies 16 i 17 de novembre, a Brussel·les, del Tribunal Internacional contra el Bloqueig a Cuba, convocat per associacions de juristes i de solidaritat amb l’illa, al qual acudirà també una delegació valenciana formada per membres de l’Associació Valenciana d’Amistat amb Cuba José Martí, pel periodista Pascual Serrano, l’exdiputada en les Corts Valencianes Marga Sanz i l’exdiputada en el Congrés i expresidenta de la Comissió Parlamentària de Cooperació Internacional Roser Maestro.

València té uns estrets vincles amb Cuba. Són diversos els projectes de cooperació al desenvolupament que s’executen a l’illa cada any finançats per institucions públiques; existeixen associacions de solidaritat i de cubans i cubanes residents al País Valencià; són moltes les empreses que treballen a Cuba en diferents sectors; es produeixen intercanvis culturals i universitaris de manera habitual, i existeixen bones relacions entre els pobles cubà i valencià com ho va expressar la PNL aprovada per les Corts Valencianes en 2020, centrada en la figura de José Martí, fill del valencià Mariano Martí, i en la solidaritat contra el bloqueig. Així mateix, succeeix en altres territoris i països europeus, llatinoamericans, africans i asiàtics. Però el bloqueig continua refermant i llastrant l’economia del país del Carib, afectant totes les esferes de la societat cubana, provocant una crisi agreujada després de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest fòrum demanarà una cosa tan bàsica com que la Casa Blanca acate la voluntat universal, reflectida en la recent votació, en l’Assemblea General de l’ONU, on es va condemnar, per 31a vegada, l’asfíxia que pateix el poble cubà, per 187 vots contra dos (els EUA i Israel) i que, segons un recent informe de l’ONG Oxfam, tenen a les dones cubanes com les seues principals víctimes. En el Tribunal, que celebrarà les sessions en les instal·lacions del Parlament Europeu amb el suport de diversos grups polítics, participaran experts i juristes internacionals, activistes dels EUA i Europa i representants institucionals, que, al costat de testimonis de Cuba, aportaran arguments i proves documentals que demostraran el delicte que suposa l’aplicació del bloqueig per a Cuba i per als països del Vell Continent. Per part seua, l’empresariat i les associacions de cooperació i solidaritat afectades per l’aplicació extraterritorial del bloqueig exposaran les conseqüències que els impedeixen el normal intercanvi econòmic, comercial i financer, cultural i acadèmic.

Com acompanyar la resistència creativa de Cuba que arrapa cada dia un tros del bloqueig? Com acabar amb l’aplicació extraterritorial del mateix que afecta els interessos econòmics d’empreses valencianes? Com fer per què els productes, resultat dels avanços científics cubans en salut, es comercialitzen en el País Valencià? Per exemple, el tractament al 13% de la població valenciana que pateix diabetis (7,8% de la població, és a dir 400.000 persones estan diagnosticades) i que acaba patint l’úlcera del peu diabètic, podria evitar l’amputació amb el tractament basat en el Heperprot-P, un medicament d’origen cubà per a tractar aquesta afectació i que permetria millorar la qualitat de vida d’afectats per aquesta malaltia.

Com pressionar els EUA des de les instàncies públiques perquè elimine el bloqueig? Com mostrar la veritat de Cuba més enllà de la manipulació mediàtica interessada a mantindre l’injust i il·legal bloqueig?

En definitiva, aquest Tribunal Internacional pot ajudar a respondre aquestes preguntes i ha de generar noves accions per a sensibilitzar i mobilitzar a les societats i als seus governs per a trencar el bloqueig, per a donar suport a la raó i la justícia, la Carta de l’ONU i el Dret Internacional, perquè deixen a Cuba viure en pau, perquè Cuba i el Món estarien millor sense el bloqueig.

 

Tribunal Internacional contra el Bloqueo en Cuba, en Bruselas

«El bloqueo sigue lastrando la economía del país del Caribe, afectando a todas las esferas de la sociedad cubana, provocando una crisis agravada tras la pandemia de la COVID-19.

El ex director de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza y el ex relator del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Alfred de Zayas son dos de las personalidades que apoyan la celebración, los días 16 y 17 de noviembre, en Bruselas, del Tribunal Internacional contra el Bloqueo en Cuba, convocado por asociaciones de juristas y de solidaridad con la isla, al que acudirá también una delegación valenciana formada por miembros de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, por el periodista Pascual Serrano, l ex diputada en las Corts Valencianes Marga Sanz y la ex diputada en el Congreso y expresidenta de la Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional Roser Maestro.

Valencia tiene unos estrechos vínculos con Cuba. Son varios los proyectos de cooperación al desarrollo que se ejecutan en la isla financiados cada año por instituciones públicas; existen asociaciones de solidaridad y de cubanos y cubanas residentes en la Comunidad Valenciana; son muchas las empresas que trabajan en Cuba en distintos sectores; se producen intercambios culturales y universitarios de forma habitual, y existen buenas relaciones entre los pueblos cubano y valenciano como lo expresó la PNL aprobada por las Cortes Valencianas en 2020, centrada en la figura de José Martí, hijo del valenciano Mariano Martí, y en la solidaridad contra el bloqueo. Asimismo, sucede en otros territorios y países europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos. Pero el bloqueo sigue afianzando y lastrando la economía del país del Caribe, afectando a todas las esferas de la sociedad cubana, provocando una crisis agravada tras la pandemia de la COVID-19.

Este foro pedirá algo tan básico como que la Casa Blanca acate la voluntad universal, reflejada en la reciente votación, en la Asamblea General de la ONU, donde se condenó, por 31ª vez, la asfixia que sufre el pueblo cubano , por 187 votos contra dos (EEUU e Israel) y que, según un reciente informe de la ONG Oxfam, tienen a las mujeres cubanas como sus principales víctimas. En el Tribunal, que celebrará las sesiones en las instalaciones del Parlamento Europeo con el apoyo de varios grupos políticos, participarán expertos y juristas internacionales, activistas de EE.UU. y Europa y representantes institucionales, que, junto a testigos de Cuba, aportarán argumentos y pruebas documentales que demostrarán el delito que supone la aplicación del bloqueo para Cuba y para los países del Viejo Continente. Por su parte, el empresariado y las asociaciones de cooperación y solidaridad afectadas por la aplicación extraterritorial del bloqueo expondrán las consecuencias que les impiden el normal intercambio económico, comercial y financiero, cultural y académico.

¿Cómo acompañar la resistencia creativa de Cuba que agarra cada día un pedazo del bloqueo? ¿Cómo acabar con la aplicación extraterritorial del mismo que afecta a los intereses económicos de empresas valencianas? ¿Cómo hacer por qué los productos, resultado de los avances científicos cubanos en salud, se comercializan en la Comunidad Valenciana? Por ejemplo, el tratamiento al 13% de la población valenciana que padece diabetes (7,8% de la población, es decir 400.000 personas están diagnosticadas) y que termina sufriendo la úlcera del pie diabético, podría evitar la amputación con el tratamiento basado en Heperprot-P, un medicamento de origen cubano para tratar esta afectación y que permitiría mejorar la calidad de vida de afectados por esta enfermedad.

¿Cómo presionar a EEUU desde las instancias públicas para que elimine el bloqueo? ¿Cómo mostrar la verdad de Cuba más allá de la manipulación mediática interesada en mantener el injusto e ilegal bloqueo?

En definitiva, este Tribunal Internacional puede ayudar a responder a estas preguntas y debe generar nuevas acciones para sensibilizar y movilizar a las sociedades ya sus gobiernos para romper el bloqueo, para apoyar la razón y la justicia, la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, porque dejan a Cuba vivir en paz, porque Cuba y el Mundo estarían mejor sin el bloqueo.

Por  David Rodríguez Fernández

Opinión
Gustavo de la Torre Morales, de la Asociación de Cubanos en Cataluña José Martí, ha realizado este video....
El Chalú de Barcelona realizó esta directa en apoyo a nuestro medio....
El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Excmo. Sr. Serguei V. Lavrov, llega a Cuba en abril de 2023. Foto: CubaMinrex....
Lo último
La Columna
La Revista