ΟΙ «ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

"Schiavi" che curano il mondo (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Des "Esclaves" qui guérissent le monde (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

"Contratuit", en Cubainformación TV

"Esclavos" que curan al mundo

En 60 años, 1.988 millones de personas han sido atendidas por la cooperación médica de Cuba. Es un tercio de la población actual del planeta.

Hoy, 30.400 profesionales de la Isla colaboran en 66 naciones, en brigadas médicas permanentes.

Además, el Contingente “Henry Reeve”, dedicado a emergencias y epidemias, ha enviado 56 brigadas específicas contra la Covid-19.

420 mil profesionales de la salud cubana han ayudado a poblaciones vulnerables en 150 países.

Realizando 14 millones y medio de operaciones quirúrgicas y cuatro millones y medio de partos.

Son “esclavos”, leemos en la prensa. Que, en vano, trata de desprestigiar la obra solidaria de Cuba.

Un gigante cuya altura moral hace trizas a las mentiras construidas… a base de dinero.

 

ΟΙ «ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Red Solid@ria Griega

ΣΕ 60 ΧΡΟΝΙΑ 1.988.000.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΣΗΜΕΡΑ 30.400 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 66 ΕΘΝΗ, ΣΕ ΜΟΝΟΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΡΙΓΑΔΕΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΜΠΡΙΓΑΔΑ "Henry Reeve", ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ, ΕΣΤΕΙΛΕ 56 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΠΡΙΓΑΔΕΣ ΓΙΑ COVID-19.  

420.000  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΧΟΥΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΣΕ 150 ΧΩΡΕΣ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 14,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥΣ.

ΕΙΝΑΙ «ΣΚΛΑΒΟΙ», ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ.

ΕΝΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΕΙ ΘΡΥΨΑΛΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.

 

"Schiavi" che curano il mondo

Traduzione: Francesco Monterisi

In 60 anni, 1988 milioni di persone sono state assistite dalla cooperazione medica cubana. È un terzo dell'attuale popolazione del pianeta.

Oggi, 30400 professionisti dell'isola collaborano in 66 nazioni, in brigate mediche permanenti.

Inoltre, il Contingente “Henry Reeve”, dedicato alle emergenze ed alle epidemie, ha inviato 56 brigate specifiche contro il Covid-19.

420mila professionisti sanitari cubani hanno aiutato le popolazioni vulnerabili in 150 paesi.

Eseguendo 14 milioni e mezzo di operazioni chirurgiche e quattro milioni e mezzo di parti.

Sono "schiavi", leggiamo sulla stampa. Che, invano, cerca di screditare l'opera solidaria di Cuba.

Un gigante la cui statura morale fa a pezzi le menzogne costruite ... sulla base del denaro.

 

Des "Esclaves" qui guérissent le monde

Traduction : Rose-Marie LOU

En 60 ans, 1,988 milliards de personnes ont bénéficié de la coopération médicale de Cuba. C’est le tiers de la population actuelle de la planète.

Aujourd’hui, 30400 professionnels de l’île collaborent dans 66 pays, dans des brigades médicales permanentes.

Qui plus est, le contingent "Henry Reeve", qui intervient au cours des urgences et des épidémies, a envoyé 56 brigades spécialisées contre la Covid-19.

420000 professionnels de la santé cubains ont aidé les populations vulnérables dans 150 pays.

Et ont réalisé 14,5 millions d’opérations chirurgicales et 4,5 millions d’accouchements.

Ce sont des "esclaves", lisons-nous dans la presse. Quitente, en vain, de discréditer l’œuvre solidaire de Cuba.

Un géant dont la hauteur morale réduit en miettes les mensonges construits... avec de l’argent.

 

Edición: Itsasne Rivera y Natalia Allende. Presentación: Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. Redacción: José Manzaneda. 

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion

https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: @cubainformacion

Especiales
Biden canaglia, apri la muraglia (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Biden canaille, ouvre la muraille (Version française: Appuyez sur CC sur ...
Criminali di guerra? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Des criminels de guerre ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran v...
Liberticidi per la libertà (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Liberticides pour la liberté (Version française: Appuyez sur CC s...
Lo último
La Columna
La Revista